symfony/symfony Security Advisories for v2.8.41 (10)