symfony/symfony Security Advisories for v2.7.48 (13)