symfony/symfony Security Advisories for v2.7.47 (17)