symfony/symfony Security Advisories for 4.1.x-dev (9)