symfony/symfony Security Advisories for v2.7.46 (17)