symfony/symfony Security Advisories for v2.7.45 (17)