symfony/symfony Security Advisories for v2.8.37 (15)