symfony/symfony Security Advisories for v2.7.42 (17)