symfony/symfony Security Advisories for v3.4.4 (17)