symfony/symfony Security Advisories for v3.3.16 (21)