symfony/symfony Security Advisories for v3.4.2 (21)