symfony/symfony Security Advisories for v3.4.1 (21)