symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0 (17)