symfony/symfony Security Advisories for v2.7.38 (17)