symfony/symfony Security Advisories for v3.3.12 (25)