symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-BETA2 (21)