symfony/symfony Security Advisories for v2.5.0-BETA2 (20)