symfony/symfony Security Advisories for v2.8.28 (24)