symfony/symfony Security Advisories for v2.7.35 (14)