symfony/symfony Security Advisories for v2.8.27 (24)