symfony/symfony Security Advisories for v2.5.0-BETA1 (20)