symfony/symfony Security Advisories for v3.3.6 (25)