symfony/symfony Security Advisories for v3.2.13 (24)