symfony/symfony Security Advisories for v2.8.26 (24)