symfony/symfony Security Advisories for v3.3.5 (25)