symfony/symfony Security Advisories for v2.8.25 (24)