symfony/symfony Security Advisories for v2.0.16 (24)