symfony/symfony Security Advisories for v2.7.31 (15)