symfony/symfony Security Advisories for v3.2.10 (25)