symfony/symfony Security Advisories for v2.8.23 (25)