symfony/symfony Security Advisories for v2.7.30 (19)