symfony/symfony Security Advisories for v3.3.2 (25)