symfony/symfony Security Advisories for v3.2.9 (24)