symfony/symfony Security Advisories for v2.8.21 (24)