symfony/symfony Security Advisories for 3.3.x-dev (10)