symfony/symfony Security Advisories for v2.8.20 (24)