symfony/symfony Security Advisories for v2.7.27 (18)