symfony/symfony Security Advisories for v2.8.19 (24)