symfony/symfony Security Advisories for v2.7.26 (18)