symfony/symfony Security Advisories for v2.0.15 (24)