symfony/symfony Security Advisories for v3.2.5 (24)