symfony/symfony Security Advisories for v2.7.25 (18)