symfony/symfony Security Advisories for v3.2.3 (24)