symfony/symfony Security Advisories for v2.7.24 (18)