symfony/symfony Security Advisories for v3.1.10 (24)