symfony/symfony Security Advisories for v2.0.14 (24)