symfony/symfony Security Advisories for v3.2.2 (24)