symfony/symfony Security Advisories for v2.8.16 (24)