symfony/symfony Security Advisories for v2.7.23 (18)