symfony/symfony Security Advisories for v2.0.13 (24)